Ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα και θρύλοι για τον κέδρο