Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΡΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΜΠΟΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΦΩΣ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ