Αναστασία

Υπάρχω γι' Αυτούς για τους Οποίους Υπάρχω


H ρθε η στιγμή να παρουσιαστεί και στα ελληνικά το μοναδικό αυτό έργο το οποίο έχει μεταφραστεί ήδη σε είκοσι (20) γλώσσες.

Εύχομαι μέσα από τα βιβλία αυτά να έρθει η αφύπνιση της Καλοσύνης , της Αγνότητας και της Συμπόνιας μέσα στη ψυχή του κάθε αναγνώστη και να μεταμορφώσει τις ζωές όλων όπως συνέβη στη δική μου.

Συν-Εργασία Συν-Δημιουργία

Αναστασία

Υπάρχω γι' Αυτούς για τους Οποίους Υπάρχω


H ρθε η στιγμή να παρουσιαστεί και στα ελληνικά το μοναδικό αυτό έργο το οποίο έχει μεταφραστεί ήδη σε είκοσι (20) γλώσσες.

Εύχομαι μέσα από τα βιβλία αυτά να έρθει η αφύπνιση της Καλοσύνης , της Αγνότητας και της Συμπόνιας μέσα στη ψυχή του κάθε αναγνώστη και να μεταμορφώσει τις ζωές όλων όπως συνέβη στη δική μου.


Συν-Εργασία Συν-Δημιουργία

Σκοπός της σελίδας αυτής είναι η προώθηση μιας μοναδικής και αυθεντικής σχέσης, μέσω του βιβλίου, με τον εαυτό μας και την φύση η οποία με την σειρά της θα οδηγήσει σε μια υπέροχη Συν Δημιουργία.Newsletter


Φροντίζουμε για τη σωστή και συνεχή ενημέρωσή σας