Η διαδρομή του πρώτου βιβλίου με τίτλο «Αναστασία» της σειράς «Οι κέδροι της Ρωσίας που ηχούν» στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.